Lewy body

Lewy body

תופעת גופיפי לוואי קוראת אצל מספר רב של חולים דמנטיים, אשר ניתן לראות בהדמיות מוח שונות עיגולים לבנים הנמצאים בתוך תאי המוח, עיגולים אלה נוצרים על-ידי הצטברות והתגבשות של חלבון המכונה אלפא-סינוקלין בתוך תאי העצב וגורם לניוונם, הם קטנים מאוד ודומים בצורתם לפנינים קטנות. גופיפי החלבון הללו גורמים לפגיעות באזורים שונים של המוח, כגון מוות של תאים, ירידה משמעותית בפוטנציאלים החשמליים באותו איזור וירידה בצפיפות הרקמה. כמובן שהתמונה הקלינית תשתנה בהתאם לגורם שהוביל למצב הדמנטי.

גופיפי לוואי מופיעים בתדירות גבוהה אצל אנשים אשר סובלים ממחלות נוירודגנרטיביות שונות, כמו דמנציה ופרקינסון , בשתי המחלות הללו ובמהלך תקופת הניוון מצטברים גופיפי לוואי בין שכבות תאי המוח השונות, דבר אשר מוביל לפגיעה באזורים הקשורים לחשיבה ותפקודים קוגניטיביים, או באזורים האחראיים על התנועה.