Mmse

Mmse

מבחן המיני-מנטל (MMSE) הינו מבחן להערכה קוגניטיבית כללית וגם להערכה של כמה תפקודים מיוחדים, המשמש רופאים ופסיכולוגים. המבחן נחשב כקל להעברה ודורש בין 5 עד 10 דקות לביצוע, ובעל מהימנות ותוקף גבוהים.

כלומר מבחן המיני מנטל מסייע באיתור ואבחון מחלות דמנטיות שונות, ובנוסף הוא גם כן משמש כמבחן למעקב אחר התקדמות המחלה לשלבים מאוחרים, ובאמצעותו ניתן גם להעריך את המידה בה ההתערבויות השונות עוזרות ומקדמות את החולה.

מבחן המיני מנטל מורכב מכמה סעיפים, אשר תשובה נכונה לכל סעיף תזכה במספר מסוים של נקודות, הסעיפים הם:

  • התמצאות בזמן – למשל: באיזה חודש אנחנו?
  • התמצאות במקום- למשל: באיזה בית חולים אנחנו?
  • זכרון- חזרה על מספר שמות עצם מייד לאחר אמירתם ע"י הבוחן וכעבור זמן מסוים
  • קשב וחישוב – חיסור סדרתי של 7 מתוך 100
  • הבנה- ביצוע הוראות פשוטות בשלושה שלבים
  • הגייה- חזרה על משפט שהבוחן אומר
  • העתקת מצולעים
  • שיום- זיהוי חפצים מוכרים
  • קריאת משפט וביצועו
  • כתיבת משפט שלם.

הציון המקסימלי אשר אפשר להשיג במבחן הוא 30, והמינימלי – 0. עם זאת תוצאות המבחן מושפעות על ידי הגיל ורמת ההשכלה של הנבדק.

חשוב לציין שכדאי להעביר אבחון זה למבוגרים על מנת להעריך את מצבם הקוגניטיבי והפסיכיאטרי, ולדעת אם יש לשלבם במוסדות ספציפיות אשר יטפלו בהם ויעניקו להם את השירותים המתאימים והראויים.